Bestyrelse

Bestyrelsens Arbejde


Overordnet skal bestyrelsen være medarbejdende og værdiskabende for selskabet.

Bestyrelsens arbejde:
• Kontrol og opfølgning på lovgivningskrav, herunder regnskabsførelse og formalia
• Sparring med ledelsen, herunder identificering af nøgleområder for virksomheden og indarbejdelse af disse i den regelmæssige ledelsesrapportering
• Udstikke og følge op på strategien og på taktikken, således denne omdannes til en operativ plan med fokus områder for ledelsen på kort og lang sigt.
Og ikke mindst – bestyrelsens kompetencer skal være nemt tilgængelig for den daglige ledelse – være tæt på og deltage aktivt i ledelsessparingen. Erfaringsmæssigt anvendes der omkring 60 - 100 timer årligt på en bestyrelsespost, mens formandsopgaven ofte kan kræve en årlig arbejdsindsats på op til mellem 180 og 220 timer.